Hlavní přidanou hodnotou naší společnosti je analýza a zpracování finančních a ekonomických podkladů Vaší společnosti a Vašeho záměru tak, aby byl na úrovni prezentovatelné bankám a dalším finančním institucím. Zároveň Vaším jménem oslovíme vybrané finanční ústavy a pozveme je do výběrového řízení na financování Vašeho záměru. Fakticky tak otočíme kartu, kdy běžným postupem je žádost klienta u banky, čímž se klient dostává do role toho, kdo se uchází o přízeň. S naší asistencí se ovšem budou finanční ústavy ucházet o Vaši společnost, což vede v mnohých případech k významným úsporám nákladů financování (zejména na úrovni úroků). Zároveň v takovém případě bývá větší prostor pro vyjednání dalších podmínek vztahu s finanční institucí tak, aby odpovídaly potřebám Vaší společnost.

Do základního okruhu finančních institucí, které výběrově oslovujeme, jsou banky, leasingové společnosti, fondy (rizikového kapitálu, private equity, mezanin) a soukromí investoři.

Podnikové financování

 • Investiční úvěry na pořízení strojů, zařízení, nových staveb atp.
 • Provozní úvěry na financování provozu firmy, financování zásob, pracovního kapitálu (pohledávky vs. závazky)
 • Akviziční úvěry na financování akvizice dalšího podniku nebo dalších aktiv
 • Velikost poptávané částky na financování není podmíněna, doporučujeme však alespoň 20 miliónů Kč

Projektové financování

Jedná se o financování speciálně alokované na konkrétní projekt; v praxi se objevuje často při financování větších zakázek, které jsou projektově řízeny. Zahrnuje také možnost financování konkrétní výrobní linie.

Finanční investice

 • Finanční investor (typicky fond) vstupuje do společnosti jako společník, nepodílí se však výrazně na jejím provozním řízení
 • Omezená doba finanční investice – obvykle na 3-5 let
 • Možnost pro vlastníky společnosti zkapitalizovat své dosavadní úsilí (tedy nechat si zaplatit za část své společnosti)
 • Příležitost získat prostředky na další rozvoj
 • Minimální velikost finanční investice závisí na typu investice, doporučujeme alespoň 5 miliónů Kč

Zpětný leasing

 • Vlastní majetek společnosti se stane předmětem leasingu
 • Obvykle dlouhodobý horizont 8-15 let
 • Možnost získání likvidních finančních prostředků bez nutnosti získání úvěru
 • Obvykle se vztahuje na nemovitosti, případně i na stroje nebo zařízení

Postup refinancování

 • Podrobení stávajících bankovních úvěrů tendrovému procesu
 • Možnost splacení aktuálních úvěrů a jejich nahrazení jinými úvěry za výhodnějších podmínek (lepší úroky, výhodnější podmínky provozu a výsledků firmy, atp.)
 • Tendr mnohdy vede k získání výhodnějších podmínek u stávajících bank, kde již je firma klientem
 • Tendry na financování jsou vhodné pro podniky s ročními tržbami alespoň 50 miliónů Kč
 • Velikost poptávané částky na refinancování není podmíněna, doporučujeme alespoň 20 miliónů Kč

Poptávkové řízení

 • Rozbor podniku a příprava informace pro finanční instituce
  • Příprava informačního dokumentu o firmě nebo projektu
  • Zpracování zadání pro financující instituce
  • Vytvoření přehledu vhodných institucí, které budou kontaktovány
  • Odsouhlasení institucí, které budou osloveny s klientem
 • Oslovení finančních institucí, fondů a investorů
 • Vyhodnocení nabídek
  • Jednokolové nebo dvoukolové (předběžné a závazné) vyhodnocení poptávkového řízení
  • Srovnání s alternativními možnostmi financování nebo řízení firmy či projektu
  • Prezentace nabídek klientovi s doporučenou alternativou financování
 • Naše podpora při konečném sjednání smlouvy nebo investice (včetně možného zajištění externích právní služeb)

Výhody pro Vás

 • Partnerský přístup
  • Práce se provádějí společně s Vašimi zaměstnanci
  • Máte podrobný přehled o průběhu projektu
  • Získáte přístup k našim kontaktům v bankách a ve fondech
  • Platíte nám pouze v případě úspěchu, případně dle míry úspěchu Vašeho záměru
  • Získáte časově i finančně ohraničené služby prvotřídních odborníků, kteří historicky stáli nebo stojí v pozici finančních společností – platíte tedy pouze za to, co potřebujete, a dostanete nejlepší know-how na trhu
 • Snížené náklady na financování či refinancování jako důsledek soutěže zhodnocením našich dlouhodobých zkušeností na finančních trzích
 • Získáte sebedůvěru při kontaktu a jednání s finančními institucemi a možnost efektivně ovlivňovat jejich rozhodování o Vás

 

Časový harmonogram

Etapa prezentačních materiálů

Vytvoření souhrnné informace o podniku a vytipování vhodných příjemců

Přibližně 3-4 týdny dle dostupnosti informací

Etapa poptávkového řízení

Prezentace firmy nebo projektu u finančních institucí a investorů

Získávání a vyhodnocení nabídek

Přibližně 1-4 měsíce dle počtu kol tendru a typu investice

_____________________________

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Email
 • RSS

Napsat komentář