přednáška proběhne ve spolupráci se společností EDUA Group (Tutor) již tento pátek (23.3.2012).

http://www.tutor.cz/skoleni-seminare/AML-Opatreni-proti-legalizaci-vynosu-z- trestne-cinnosti-tzv-prani-spinavych-penez/BK00618738

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Email
  • RSS
cofinancee on Březen 18th, 2012

Dial Telecom, a.s., přední český poskytovatel telekomunikačních služeb, se stal stoprocentním vlastníkem akcií společnosti STAR 21 Networks, a. s., se sídlem v Brně. Změna vlastníka bude v nejbližších dnech zapsána do obchodního rejstříku. STAR 21 Networks poskytuje velkoobchodní služby ostatním operátorům a mezi jeho konkurenční výhody patří i rychlé připojení koncových zákazníků k síti operátorů pomocí bezdrátových sítí. Obrat STAR 21 Networks za rok 2010 byl téměř 67 milionů korun.

Skupina Dial Telecom pokračuje ve své dlouhodobé obchodní a akviziční strategii a neustále posiluje svoji pozici na trhu datových, hlasových i internetových služeb v ČR. Nově se dceřinou společností Dial Telecom, a.s., stává STAR 21 Networks, a. s. Bylo převedeno 100 % akcií a Dial Telecom, a. s., se tak stal jediným akcionářem této firmy. Transakce bude v nejbližších dnech potvrzena a zapsána do obchodního rejstříku. Dosavadním 100% vlastníkem STAR 21 Networks byla německá firma STAR 21 Networks GmbH ve Frankfurtu nad Mohanem.

Dial Telecom tak posílil velkoobchodní prodej

Společnost STAR 21 Networks byla založena roku 2 000, kdy získala jednu ze tří celostátních licencí na provozování bezdrátových přístupových sítí typu FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHz pro ČR. V roce 2001 začala poskytovat služby vlastní sítě dalším operátorům a brzy se stala významnou alternativou na velkoobchodním trhu tzv. poslední míle – tedy připojení konkrétního zákazníka k síti daného operátora pomocí vyhrazeného rychlého bezdrátového připojení.

Tato síť slouží především dalším operátorům a poskytovatelům připojení k internetu, kteří jejím prostřednictvím poskytují telefonní, datové a internetové služby firmám a organizacím. K zákazníkům STAR 21 Networks dnes patří již všichni významní operátoři pevných sítí na českém trhu.

Dial Telecom tak touto transakcí získává vybudovanou infrastrukturu, ale i celou dosavadní zákaznickou bázi provozovatele STAR 21 Networks.

„Jde o rychlý způsob připojení zákazníků, doplnění připojení pomocí fixní sítě. STAR 21Networks se stane přímo dceřinou společností Dial Telecomu,“ řekl Aleš Zeman, místopředseda představenstva Dial Telecom, a. s. „Staneme se tak daleko významnějším hráčem na trhu velkoobchodního datového připojení,“ dodal Aleš Zeman.

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4 600 kilometrů v rámci České republiky a 185 km kabelových tras s přibližně 12 000 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací získáte na webových stránkách http://www.dialtelecom.cz.

O firmě STAR 21 Networks, a.s.

STAR 21 Networks, a. s., je provozovatelem vlastní přístupové telekomunikační sítě s garantovanou kvalitou na území České republiky. Tato síť slouží především dalším operátorům a poskytovatelům připojení k Internetu, kteří jejím prostřednictvím poskytují telefonní, datové a internetové služby firmám a organizacím. K zákazníkům STAR 21 Networks dnes patří již všichni významní operátoři pevných sítí na českém trhu.

Základem infrastruktury STAR 21 Networks, a. s., je největší a nejrychleji se rozvíjející bezdrátová přístupová síť typu FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 a 28 GHz v České republice. V tomto segmentu je dnes STAR 21 Networks jedničkou na českém trhu, a to jako jediný nezávislý poskytovatel velkoobchodních služeb na bázi FWA, s nejrozsáhlejší sítí a s největší dynamikou růstu počtu přípojek. Připojení prostřednictvím sítí FWA v pásmu 26 a 28 GHz je dnes standardní součástí portfolia všech významných telekomunikačních operátorů a poskytovatelů internetových služeb. Více informací naleznete na webových stránkách http://www.star21.cz.

Zdroj: tisková zpráva Dial Telecom

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Email
  • RSS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů rozhodnutí, kterým povolil spojení soutěžitelů EUREST, s. r. o. a DORA Gastro a. s. Společnost EUREST získala akcie představující stoprocentní podíl na základním kapitálu společnosti DORA Gastro, a tím i možnost její výlučné kontroly.

ÚOHS předmětné spojení svým rozhodnutím povolil, protože dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Důvodem jsou zejména nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a dostatečné množství konkurentů v oblasti poskytování společného stravování.

Zdroj: ÚOHS

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Email
  • RSS