Forenzní služby

Na základě rostoucího zájmu jsme se rozhodli rozšířit portfolio poskytovaných služeb o forenzní oblast, se kterou naši lidé mají rozsáhlé zkušenosti zahrnující šetření úvěrových podvodů ve finančních ústavech, šetření zaměstnaneckých podvodů, úniků informací, včetně mezinárodních sporných kauz souvisejících s mediálními licencemi).

Vyjasňování podvodů a jejich prevence

Forenzní šetření:

 • Máte podezření, že ve Vaší společnosti došlo nebo dochází k nestandardnímu nebo dokonce podvodnému jednání zaměstnanců či statutárních orgánů?
 • Stali jste se obětí externích podvodných aktivit, případně máte obavu, že se tak může stát?
 • Potřebujete průkazné podklady a jednoznačné vyčíslení škod pro policejní vyšetřování, případně jako podporu Vašich kroků k náhradě škody právní cestou?
 • Potřebuje Váš právní zástupce metodologického a ekonomického partnera pro úspěšnou obhajobu Vašich zájmů?
 • Obáváte se, že Vaši zaměstnanci nebo statutární orgány či zmocněnci uzavřeli smlouvy nevýhodné pro Vaši společnost?

Prevence podvodů:

 • Rádi byste zavedli účinný systém detekce a předcházení podvodům?
 • Nejste si jisti, že Váš systém sledování a detekce nestandardního jednání je spolehlivý?
 • Máte pochybnosti o Vašich zaměstnancích či statutárních orgánech a jejich aktivitách ovlivňujících Vaši společnost?
 • Máte pochybnosti o záměrech svých obchodních partnerů?
 • Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli „ano“, potom Vám můžeme pomoci.

Zodpovíme Vaše otázky „Kdo?“ „Kolik?“ a „Jak?“, které charakterizují začátek každého forenzního šetření spjatého s nestandardními aktivitami.

Naše služby zahrnují:

 1. Šetření a prokazování nezákonné činnosti a dalších nestandardních aktivit.
 2. Spolupráce s právním zástupcem a příprava podkladů pro úspěšnou hájení Vašich zájmů soudní i mimosoudní cestou.
 3. Odhalení zaměstnaneckých podvodů (nevýhodné smlouvy, nekorektně vykazované náklady a schodky, apod.).
 4. Data Mining – zpracování a analýza elektronických dat k odhalení podezřelých transakcí.
 5. Zjištění informací o společnostech a jednotlivcích (prověřování zaměstnanců, statutárních orgánů a obchodních partnerů).
 6. Detekce, dohledání zdroje a cíle úniku informací.
 7. Identifikace, dohledání a zajištění odcizeného majetku.
 8. Další služby v závislosti na konkrétních požadavcích a skutkových okolnostech klienta.

Podle Vaší potřeby připravíme nabídku na míru včetně podrobného rozpočtu pro kontrolu nákladů na naše služby.

_______________________________________________

Níže naleznete služby specializované pro určité druhy klientů:

Pro insolvenční správce a likvidátory

 • Zpětné prověření hospodaření firmy.
 • Analýza pohledávek a jejich ocenění.
 • Analýza závazků s identifikací nestandardních, případně nevýhodných transakcí.
 • Dohledání aktiv a příprava podkladů k soudnímu vymáhání, případně exekucím.

Podpora při řešení sporů

 • Návrh strategie právních i ekonomických kroků ve spolupráci s Vaším právním zástupcem za účelem maximalizace Vámi požadovaných výsledků.
 • Analýza a sběr dat a informací týkajících se předmětu sporu a jejich následná srozumitelná prezentace pro účely vyjednávání či právních kroků.
 • Zpracování ekonomických analýz, souborů dat a informací a kooperace před i v průběhu právního řešení sporné agendy.
 • Zprostředkování mimosoudních dohod a vyjednávání.

 

Aktivity k prevenci „Praní špinavých peněz“

Tato oblast je významná zejména pro následující sektory:

 • banky a finanční instituce,
 • pojišťovny a leasingové společnosti,
 • subjekty provozující loterie a jiné hazardní hry, včetně elektronického hazardu,
 • organizace spravující investiční fondy nebo nestátní penzijní fondy,
 • společnosti poskytující zprostředkovatelské služby při prodeji a nákupu nemovitostí,
 • další povinné osoby podle zákona o legalizaci výnos z trestné činnosti

kterým nabízíme:

 • posouzení shody stávajícího nastavení s regulatorními požadavky,
 • nastavení efektivního systému proti praní špinavých peněz ve shodě s regulatorními požadavky,
 • optimalizaci používaného systému proti praní špinavých peněz (směrnice, komunikační kanály, pravidla automatických systémů detekce, aj.)

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Email
 • RSS

Napsat komentář