Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů rozhodnutí, kterým povolil spojení soutěžitelů EUREST, s. r. o. a DORA Gastro a. s. Společnost EUREST získala akcie představující stoprocentní podíl na základním kapitálu společnosti DORA Gastro, a tím i možnost její výlučné kontroly.

ÚOHS předmětné spojení svým rozhodnutím povolil, protože dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Důvodem jsou zejména nízké tržní podíly spojujících se soutěžitelů a dostatečné množství konkurentů v oblasti poskytování společného stravování.

Zdroj: ÚOHS

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Email
  • RSS

Napsat komentář