Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v rámci správního řízení o povolení spojení soutěžitelů rozhodnutí, kterým povolil spojení soutěžitelů EUREST, s. r. o. a DORA Gastro a. s. Společnost EUREST získala akcie představující stoprocentní podíl na základním kapitálu společnosti DORA Gastro, a tím i možnost její výlučné kontroly. ÚOHS předmětné spojení svým rozhodnutím povolil, protože [...]

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Email
  • RSS

Continue reading about ÚOHS povolil kontrolu společnosti EUREST nad společností DORA Gastro